ชวนคนไทยใช้ความโทมนัสเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ ทำดีถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช