ปลื้มปิติ "ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี" ทักทายเป็นกันเองกับประชาชน (คลิป)