“สีเทา” นักแสดงตลกเสียชีวิตแล้ว แต่คำพูดยังก้อง "ยังมีลมหายใจอยู่ได้เพราะในหลวง"