กำนันคนต้นแบบ ประกาศงดเหล้าตลอดชีวิต ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช