รักและเสียใจอย่างมีสติ คนที่คุณทำร้ายอาจเป็นผู้ป่วย “จิตเภท”