“วิษณุ”เผย “พระเจ้าอยู่หัวองค์ใหม่” ลงพระปรมาภิไธย รธน. เอง