โรงเรียนพระราชทาน แห่งแรกของประเทศไทย

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


การพัฒนาการศึกษา นับเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงให้ความสำคัญ โดยทอดพระเนตรเห็นว่า การศึกษาจะเป็นรากฐานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน จะเห็นได้จากโครงการด้านการศึกษาที่มีพระราชดำริขึ้น อย่างเช่นโรงเรียนร่มเกล้า ในจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งเป็นโรงเรียนแห่งแรกที่พระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์จัดสร้างขึ้น

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

TOP ประเด็นร้อน