เจ้าของร้านเสื้อผ้ามือ 2 แจกเสื้อ 30,000 ตัว จ.บุรีรัมย์