ประชาชน ถวายความอาลัยและถวายสักการะ พระบรมศพ (คลิป)