กรมประชาสัมพันธ์ ชี้แจงเรื่องการลงนามแสดงความอาลัยออนไลน์


ตามที่มีประชาชนจำนวนมากสอบถามข้อมูล เกี่ยวกับการลงนามแสดงความอาลัยผ่านระบบออนไลน์ และมีบางองค์กรแจ้งว่ามีการแอบอ้างลงนามแสดงความอาลัย ผ่านเว็บไซค์ของตนแล้วจะไปปรากฏชื่อที่สำนักพระราชวังนั้น

TOP ประเด็นร้อน