สหรัฐฯ เรียกร้องให้ฟิลิปปินส์ ชี้แจงหลังดูเตอร์เต้ประกาศ “แยกตัวออกจากสหรัฐ”