จากคุณทองแดง สู่รพ.สัตว์สุวรรณชาด ช่วยเหลือสุนัขจร (คลิป)