ผู้เลี้ยงปลาแม่กลองเตรียมเรียกค่าเสียหายจากโรงงานปล่อยน้ำเสีย (คลิป)