"ผบ.ตร."ยินดีจ่ายค่าตั๋วให้คนหมิ่นสถาบันฯออกนอกประเทศ