กรมสุขภาพจิต เตือนอย่าชม อย่าแชร์ คลิปฆ่าตัวตาย หวั่นเกิดการเลียนแบบ