เตรียมเปิดให้เข้าถวายสักการะพระบรมศพ เบื้องหน้าพระบรมโกศ (คลิป)