พบผู้บาดเจ็บ 20 ราย-บางเมืองถูกตัดขาดจากโลกภายนอก เหตุแผ่นดินไหวอิตาลี