“ประวิตร” เปรย หากปุ๋ยแพง ก็ขายปุ๋ยแทนขายข้าว (คลิป)