เข้าใจวิถีชาวนา ทำไม? รอสีข้าวเปลือกขายตรงให้กับผู้บริโภคไม่ได้ (คลิป)