ชาวเขาหินซ้อน แปรขบวนเลข ๙ ไทย ในบ้านของพ่อ (คลิป)