ทหารตรวจเข้มโรงสีพิจิตร ยังไม่พบปั่นป่วนตลาดข้าว (คลิป)