นักท่องเที่ยวแห่เข้าชมเส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปาน