วอน ปชช.อย่าตื่น! ยันปาล์มน้ำมันไม่ขาดแคลน นำเข้าเพื่อตรึงราคาเท่านั้น