เกาะติดการนับคะแนนเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐคนที่ 45