พบเอกสารผลตรวจสารปนเปื้อนห้วยน้ำคุ คพ. 2 ฉบับ แย้งกันเอง (คลิป)