แผ่นดินไหวขนาด 7.8 ใกล้เมืองไครสต์เชิร์ช นิวซีแลนด์ เฝ้าระวังสึนามิ