เปิดใจคนไทยในไคเสิรช ประเทศนิวซีแลนด์ หลังเกิดเหตุแผ่นดินไหว (คลิป)