ทูตโลกร้อนสหรัฐฯ เชื่อหลายประเทศปฏิบัติตามข้อตกลงปารีส