ถอดสมการข่าว EP.13 DSI ไม่มีใครทำลาย มีแต่ทำร้ายตัวเอง #ขอพื้นที่ฝึกแต่งกลอน