เตรียมเปิดให้ประชาชนร่วมจัดสร้างพระโกศจันทน์ (คลิป)