นักพฤกษศาสตร์ สำรวจพบ 8 พืชพันธุ์ชนิดใหม่ของโลกในไทย

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


สำนักหอพันธุ์ไม้ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำรวจพบพืชพันธุ์ชนิดใหม่ของโลก 8 ชนิด ในประเทศไทย

TOP ประเด็นร้อน