พบค่ากำจัด “กากส่า” โรงงานภูเขาก๊าซ แพง 2 พันล้านบาท (คลิป)