ผบก.ภ.ชลบุรี สั่งให้ ส.ต.ต. ปล้นรถขนเงินออกจากราชการ