สอบเครียด "บอล กฤษณะ" 7 ชม.ยังปฎิเสธ แต่ยอมรับอยู่ในเหตุการณ์