เผยข้อมูลคนไทยเกือบร้อยละ 60 เข้าใจผิด "ไม่จำเป็นต้องตรวจสุขภาพประจำปี"