นักวิจัยออสซี่พบพิษตุ่นปากเป็ด อาจช่วยรักษาเบาหวาน