นายกฯ นำ ครม. บำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร ครบ 50 วัน การเสด็จสวรรคต (คลิป)