“ภาพพะยูนตาย” หรือนี่คือพะยูนตัวสุดท้ายอ่าวไทยฝั่งตะวันออก