เกษตรกรบุรีรัมย์ขอ ก.ยุติธรรม ตั้งทนายสู้คดีรับปุ๋ยฟรีแต่ถูกฟ้องเรียกเงิน