“นพ.ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ” แชมป์เศรษฐีหุ้นไทยปี 2559 (คลิป)