ธรณีพิโรธอินโดนีเซียขนาด 6.5 ส่งผลหอคอยสุเหร่ามัสยิดพัง