มหาสารคาม ขานรับนโยบายรัฐ จัดระเบียนร้านเหล้ารอบมหาวิทยาลัย