เจ้าหน้าที่เร่งสูบน้ำกู้วิกฤตน้ำท่วมเมืองตรัง (คลิป)