ภูเขาก๊าซไข่เน่ายุบแล้ว โรงงานเร่งระบายก๊าซตามเส้นตาย 1 เดือน (คลิป)