ภูเขาก๊าซยุบแล้ว โรงงานเอทานอล รับปากเร่งกำจัดน้ำกากส่าต้นเหตุกลิ่น (คลิป)