เครื่องบินกองทัพอินโดนีเซียตกในปาปัว เสียชีวิตยกลำ 13 ราย