จะบานแล้ว "ดอกบัวผุด" ดอกไม้กลิ่นเหม็น ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก !!!