หลายหน่วยงานในจ.พิจิตร เร่งจับกุมแก๊งปล่อยเงินกู้เก็บดอกโหด