ในหลวง ร.๑๐ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "พล.อ.กัมปนาท รุดดิษฐ์" เป็น องคมนตรี

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งองคมนตรี

TOP ประเด็นร้อน