ชาวไร่อ้อยเสิงสางเร่งเก็บผลผลิตหลังถูกโขลงช้างป่าทำลาย